Oriental Coins

Guang Xu tong bao, 10 cash, Kucha, Xinjiang, 1888-91, 22.1487

9.95 USD
Guang Xu tong bao, 10 cash, Kucha, Xinjiang, 1888-91, 22.1487
Click on image to view full size

Guang Xu tong bao, 10 cash, Kucha, Xinjiang, 1888-91, 22.1487

9.95 USD