Oriental Coins

Guang Xu tong bao, Baoding, Zhili, 1887-90, 22.1419

4.95 USD
Click on image to view full size

Guang Xu tong bao, Baoding, Zhili, 1887-90, 22.1419

4.95 USD