Oriental Coins

Guang Xu tong bao, Baoding, Zhili, 1899, 22.1424

6.95 USD
Click on image to view full size

Guang Xu tong bao, Baoding, Zhili, 1899, 22.1424

6.95 USD