Oriental Coins

Guang Xu tong bao, Fuzhou, Fujian, 1887-90s, 22.1324

4.95 USD
Click on image to view full size

Guang Xu tong bao, Fuzhou, Fujian, 1887-90s, 22.1324

4.95 USD