Oriental Coins

Guang Xu tong bao, The Board of Works, 1887-98, 22.1306A

1.95 USD
Guang Xu tong bao, The Board of Works, 1887-98, 22.1306A
Click on image to view full size

Guang Xu tong bao, The Board of Works, 1887-98, 22.1306A

1.95 USD