Oriental Coins

Guang Xu tong bao, Xi'an, Shaanxi, 1887-88, 22.1390

13.95 USD
Click on image to view full size

Guang Xu tong bao, Xi'an, Shaanxi, 1887-88, 22.1390

13.95 USD