Oriental Coins

Tong Zhi tong bao, 10 cash, Board of Revenue, 1862-74, 22.1129 (degenerate specimen)

4.95 USD
Tong Zhi tong bao, 10 cash, Board of Revenue, 1862-74, 22.1129 (degenerate specimen)
Click on image to view full size

Tong Zhi tong bao, 10 cash, Board of Revenue, 1862-74, 22.1129 (degenerate specimen)

4.95 USD